Kom igång med Reslogg

  1. Försäkra dig om att du har en Android-mobil med Android 2.0 eller senare.
  2. Ladda hem Reslogg-appen från Google Play/Android Market. Available on Google Play
  3. Starta appen vid din nästa resa. Starta loggningen t.ex. när du lämnat hemmet, och stoppa den när du är framme. Under resans gång låter appen dig ange vilket färdsätt du nyttjar, men det inte inte nödvändigt och helt frivilligt.
  4. Gå tillbaka till reslogg.se och analysera din resa.

Tillbaka till Reslogg»

Tjänsten är just nu i en uppbyggnadsfas. Under uppbyggnadsfasen så är vi intresserade av spår från alla typer av resor, inte bara resor med kollektivtrafik. Dessa ska användas för att "lära" systemet hur spår från olika färdsätt ser ut. Så även om du inte gör så många resor med kollektivtrafik så får du gärna vara med och bidra med resespår, t.ex. för gång, cykel och bil, och gärna resor som kombinerar dessa.

Såhär fungerar appen