relogg logo

Reslogg vill ha din hjälp med att samla in information om ditt nyttjande av kollektivtrafik. Tjänsten bygger på en Android-app som spårar din resor och laddar upp dem hit. Med appen låter du ditt resebeteende påverka framtidens kollektivtrafik.

Kom igång »

Tjänsten är just nu i en uppbyggnadsfas. Under uppbyggnadsfasen så är vi intresserade av spår från alla typer av resor, inte bara resor med kollektivtrafik. Dessa ska användas för att "lära" systemet hur spår från olika färdsätt ser ut. Så även om du inte gör så många resor med kollektivtrafik så får du gärna vara med och bidra med resespår, t.ex. för gång, cykel och bil, och gärna resor som kombinerar dessa.

Om Reslogg

Syfte

Reslogg är ett experiment för att samla in resmönster med kollektivtrafik med hjälp av en mobil-app.

De insamlade spåren kommer att användas för att i första hand utveckla prognosmodeller för kollektivttrafik. Informationen som samlas in kommer att användas för att förbättra kvaliteten på de modeller som används för att förutse framtida behov av kollektivtrafik. Genom att du bidrar så hjälper du till att skapa bättre prognoser.

Metod

Tjänsten bygger på att resespår med kollektivtrafik samlas in från GPS:en i din mobiltelefon. Tjänsten utgår från uppladdade rese-spår, och ska identifiera delresor, och punkter där trafikanten byter färdmedel, samt försöka identifiera, eller "gissa", med vilket färdmedel som delresan är gjord. För bilresor är det bl.a. intressant att analysera hur mycket tid som läggs på att att hitta parkering. Alla resor är intressanta, om inte annat så för att ha som jämförelse. Om du hjäler till genom att klicka på färdsättsknapparna under spårningens gång så ger du tjänsten data för att förbättra den "supervised learning"-teknik som används. De resekedjor som identifieras kommer att användas till att validera och kalibrera prognosmodeller för kollektivtrafik.

Planen är också att kunna erbjuda något tillbaka till den som använder tjänsten. Vilken typ av information som kan ges tillbaka till användaren beror lite på hur många spår som kan samlas in. Med mycket data skulle du t.ex. kunna få tips på snabba alternativa färdvägar, eller färdsätt, eller alternativ som medför färre byten.

Data

De data du laddar upp kan just nu bara ses av den som känner till det användar-ID som data har loggats med. Dina uppladdade data görs identifierbart publika för tredje part, men se till att du inte laddar upp rese-spår för resor som du vill behålla hemliga. Inga av de data som laddas upp identifierar dig som person. Om du är orolig för att hem eller jobb kan identifieras utifrån det loggade spåret så kan du starta och stoppa loggning en kort bit från hem och jobb utan att spåret blir oanvändbart för oss.

Ägare

Tjänsten drivs av Clas Rydergren på en Amazon EC2-server. Frågor? Maila mig på clas@reslogg.se.